Hledání vize

Co to je hledání vize
V našem pojetí je hledání vize přechodový rituál. Možnost setkání sama se sebou, nalezení svojí vize a životního směřování, objevení vlastních darů, vlastní hodnoty a možnost vyřešit životní situace, jako jsou:

 • Změna zaměstnání
 • Ukončení vztahu
 • Změna bydlení
 • Posun do dalšího období v životě
 • Vážná nebo trvalá nemoc
 • Přechod do dospělosti
 • Vyjasnění a urovnání rodinných vztahů
 • a další

„Být člověkem
znamená stát se viditelným,
když přinášíte to, co je skryté,
jako dar ostatním…“
David Whyte, Na co si vzpomenout při procitání

Žijeme ve světě, kde neustále něco děláme, máme velké množství věcí a předmětů, přijímáme informace z našeho okolí. V tomto světě je nám každý den sdělováno kým musíme být a co máme dělat. Vládne zde přesvědčení, že nejsme součástí přírody, že jsme od ní odděleni. Navíc v našem běžném způsobu života máme velmi málo prostoru se skutečně zastavit a často nám jde dost těžko uzpůsobit svůj život, tak abychom to mohli pravidelně dělat a zamýšlet se nad velkými otázkami a rozhodnutími svého života.

Staré kultury znaly důležitost propojení s přírodou i důležitost zastavit se, hluboce se zamýšlet nad vlastním životem a vědomě provádět přechody mezi důležitými životními etapami. Znali důležitost toho, mít svoji životní vizi. Věděli, že to je důležité pro zdraví celé jejich společnosti i světa, že bez toho postupně vymřou.

Hledání vize (původně Vision Quest) je generacemi ověřená metoda jak najít svoji životní vizi či uskutečnit důležitý životní přechod. Vede k hlubokým změnám v nás i v našem životě.

Struktura programu Hledání vize

 • 3 dny přípravy
  Během těchto dní dojde k postupnému oddělení se od starého života, pozvolné sladění s přírodou, prohloubení záměru.
 • 4 dny samoty v přírodě
  Čtyři dny půstu o samotě v přírodě, jen sám se sebou.
 • 2 dny sdílení příběhů, ukončení
  Vyprávění příběhu, uzavření Hledání vize, návrat do běžného života.

„Někdy je třeba temnoty
a sladkého vězení tvé samoty,

abys zjistil,
že cokoliv a kdokoliv,
jenž v tobě neprobouzí život,
je pro tebe příliš nicotný“
David Whyte, Dům přináležení

Historie a původ Vision Questu
Vision Quest má kořeny u severoamerických indiánů, podobné rituály však byly i u ostatních původních kultur spjatých s přírodou. Pro dnešní poměry a zvyky tyto původní rituály upravili manželé Steven Foster a Meredith Little ze School of Lost Borders.

„V tichu tam
můžeš vyslovit svůj slib,
jenž tě zabije, aby tě osvobodil,
tak nalezneš,
co je skutečné a co nikoliv…"
David Whyte, Všechny opravdové sliby

Přínos pro účastníky

„Účast na Vision Questu mi dal pocit, že patřím do tohoto světa, daroval mi pocit, že mám právo být tady na Zemi a že tu mám své místo. Dalo mi to vnitřní jistotu v sebe a důvěru v okolní svět. Objevil jsem vnitřní sílu utvářet svůj život a uvědomit si svoje životní poslání.“
Tomáš, 30 let

„Vision Quest mi dal možnost ukončit vnitřní utrpení a bolestivý vztah. Našel jsem vlastní hodnotu a svobodu. Opět jsem mohl svobodně dýchat, smát se, dělat co mě baví. Přestal jsem přežívat a začal jsem opravdu vědomě žít a řídit vlastní život.“
Ondřej, 31 let

Dosud žádné komentáře.

Zanechte komentář