Účast v projektu Expedice do vlastního nitra mi umožnila v kruhu dalších mužů s různými životními zkušenostmi otevřít témata, o kterých v běžném životě ani nemám čas přemýšlet, natož se jim intenzivně věnovat. Bezpečné a přátelské prostředí ve skupině mužů je velmi inspirující a vždy se na setkání velmi těším.

Letní setkání mužské a ženské skupiny bylo velmi intenzivní a upevnilo mé přesvědčení, že o vztah mezi mužem a ženou je potřeba neustále pečovat a vyplatí se o něm přemýšlet.

Následující léto mě čeká účast na akci Vision Quest, od které očekávám nastartování změn, které mi umožní dojít ke spokojenému a šťastnému prožití dalších dnů mého života…

Michal, IT konzultant, 49 let