Pro mě je program Expedice do vlastního nitra, kterou nabízí Mužský svět, cestou jak poznávat sám sebe. Slyšet, jak mě vidí ostatní, možnost vnést světlo do mých černých zákoutí a zkusit pochopit příčiny. To mi pomáhá a zároveň mi to dává velkou úlevu a naději. Když chápu příčinu, můžu konat a měnit tak svůj život, tak jak chci já.

Ondřej, 33 let, elektrikář