Council

K čemu slouží Council?
Council slouží hlavně k přiblížení lidí v partnerských vztazích, v rodinách, ve školách, v byznysu a komunitách, mezi muži, ženami a dětmi, přáteli i nepřáteli. Council se dá použít pro řešení konfliktů, pro rozhodování nebo sdílení příběhů. Council je forma, kterou lze vyplnit mnoha způsoby.

Co je to Council?
Sezení v kruhu a naslouchání. Naslouchám svému srdci a srdcím ostatních. Mluví pouze ten kdo má v ruce „mluvící předmět.

Proč anglické slovo Council a ne české?
Překlad anglického slova Council zní rada nebo koncil, což je něco úplně jiného než Council v našem podání. Zatím není dohodnutý oficiální překlad. Takže se můžete setkat s následujícími jmény - kruh, koncilový kruh, naslouchací kruh, poradní kruha s anglickými jmény Council nebo Council circle. Všechny názvy označují to samé.

V čem se liší Council od skupinové terapie?
V Councilu se používá mluvící předmět. Hlavním záměrem skupinové terapie je léčení traumat, bolestí, bloků z minulosti a používá se k tomu dynamika skupiny. Také terapeut je ve vztahu ke skupině výše než účastníci skupiny. Hlavním záměrem Councilu je přiblížení lidí pomocí čtyř záměrů - mluvit ze srdce, naslouchat srdcem, mluvit esenci příběhu a mluvit spontánně. V Councilu také může docházet k léčení vnitřních bolestí účastníků, ale není to hlavním záměrem. Facilitátoři Councilu jsou ve vztahu ke skupině na stejné úrovni jako její účastníci.

Má Council nějaká pravidla nebo zásady?
Mluví pouze ten, kdo drží v ruce "mluvící předmět", ostatní naslouchají. Dále, co sdílíme v Councilu, tam také zůstává a nikde mimo kruh o tom nehovoříme. Hlavní záměry, které vždy opakujeme před začátkem, jsou - sdílej ze srdce, naslouchej srdcem, mluv esenci příběhu, sdílej spontánně z přítomného okamžiku.

Jaké jsou formy Councilu?
Používá se mnoho způsobů jak vést komunikaci v kruhu. Naše způsoby vedení kruhu se odvíjí od tradice pocházející od severoamerických indiánů. Tuto tradici v 80. letech oživila nadace Ojai (USA), představovaná tehdy především Jackem Zimmermanem a Virginií Coyle. Je mnoho konkrétních struktur a technik, které se používají v councilu. Konkrétně třeba síťový Council (mluvící předmět je uprostřed a může si ho vzít ten, kdo chce sdílet), klasická forma (mluvící předmět jde od jednoho účastníka k druhému po směru hodinových ručiček) a mnoho dalších. Vše je navíc zabarveno a obohacováno kvalitami a iniciativou skupiny. Přesto Council není o technikách. Kvalitu Councilu určuje hlavně to, jak každý účastník dokáže pozorně a upřímně naslouchat.

Kdo se může účastnit Councilu?
Councilu se může účastnit každý. Od malých dětí až po velmi staré lidi, je i pro tělesně postižené, hluchoněmé nebo jinak znevýhodněné lidi, je pro lidi různého sociálního postavení či různé inteligence. Často se udělá Council, kde se vůbec nemluví, a přesto je sděleno mnoho. Každá lidská kvalita či rozdílnost obohacuje kruh.

Kdo vede Council? Má nějakou kvalifikaci, trénink?
Council vedou facilitátoři. Každý facilitátor v Mužském světě má za sebou výcvik ve vedení Councilu.

Existuje Council i jinde ve světě?
Council existuje v USA, odkud ho členové nadace Ojai začali v 90. letech šířit do světa. Nyní pravidelně probíhají výcviky a semináře v Severní Americe, Evropě, Israeli a jižní Africe. Ve všech těchto místech také vznikají projekty založené na praktikování Councilu. Například ve školách, firmách, státní správě, komunitách…

Je vhodný Council pro školy, organizace či firmy?
Ano, Council je vhodný jak pro školy, tak pro organizace či firmy. Council může být použit jako doplňkový způsob komunikace, nebo se na tom může postavit fungování organizace. Council vytváří prostor, kde může být otevřeně sděleno více než při běžné komunikaci nebo poradě. A pokud je organizace nebo komunita ochotna slyšet a konfrontovat to, co je sděleno, tak z toho profitují jak jednotlivci, tak celá skupina (organizace, komunita, firma...).

Jaké jsou nevýhody v používání Councilu?
Například v situaci, kdy je potřeba se rychle rozhodnout, není Council vhodný, protože značně zpomaluje tempo komunikace a i rychlost rozhodování. Dále Council obvykle není vhodný pro diskuze, debaty, otázky a odpovědi.

Dosud žádné komentáře.

Zanechte komentář