Opravdový muž

Jaký má být opravdový muž? Vlastností, které na mužích jejich okolí obdivuje, je jistě dlouhá řada. A vybrat z nich ty nejdůležitější je úkol vskutku nadlidský. Bez dlouhého přemýšlení bychom jistě řekli, že je to odvaha, čestnost, pravdomluvnost, přímost, rozhodnost, přátelskost, spolehlivost, pracovitost, vytrvalost a mnoho dalších.

Pokusili jsme se pojmenovat ty, které jsou pro muže současnosti opravdu klíčové. Možná proto, že nám, mužům právě dnes chybí. Jsou to také ty, které chceme pomáhat v Mužském světě rozvíjet.

Opravdový muž_obrazec

Opravdový muž má být schopen akceptovat své okolí. Akceptovat neznamená souhlasit, akceptovat znamená pochopit, přijmout, respektovat. Je to veliké umění, kterému se společně učíme.

Zdravé sebevědomí je schopnost vážit si sám sebe, mít se rád takového, jaký jsem. Sebevědomý muž sám zodpovědně hodnotí své kroky a činy, nepotřebuje, aby jej hodnotili druzí. Sebevědomí nám také pomáhá pochybovat. Pochybovat o správnosti vlastních názorů, přemýšlet a rozvíjet se.

Být šťastný je veliké umění. Jak říká klasik, štěstí není odměna za naši ctnost, nýbrž je to ctnost sama. Šťastným se muž nestává díky náhodné souhře vnějších okolností, ale díky usilovné práci na sobě. Být šťastný neznamená prožívat jenom krásná období, je to také schopnost zvládnout obtížné životní etapy.

Otevřenost vyžaduje pořádný kus odvahy. Být otevřeným vůči okolí znamená být schopen hovořit o sobě, zejména o svých emocích a vztazích. Otevřenost není schopnost neustále hovořit na různá všeobecná témata, je to schopnost hovořit o věcech, za které jsme zodpovědní.

Vyrovnaný muž dokáže pracovat se svými emocemi. Rozumí sám sobě a tomu, co se v něm děje. Řídí své emoce, ne ony jeho. Dokáže své emoce ovládnout, když to potřebuje on nebo jeho okolí. Dokáže své emoce naplno projevit a smát se, plakat, vztekat se, radovat a hněvat, když má k tomu vhodnou příležitost.

Svoboda neznamená volnost. Není to bezhraniční prostor, ve kterém si můžu dělat kdykoliv cokoliv se mi zachce. Svoboda znamená využívat možností volby, sám se rozhodovat a také za svá rozhodnutí nést odpovědnost.

Schopnost sebereflexe. Každý z nás má v sobě uloženou svou vlastní mapu reality. Je to pomůcka, která nám pomáhá se orientovat ve vnějším světě. Obsahuje názory, postoje a životní hodnoty, prostřednictvím kterých vnímáme a posuzujeme okolní svět. Kdo z vás šel někdy neznámým terénem podle mapy, ví, že mapa musí být přesná. Naším úkolem je naši mapu reality stále vylepšovat a zpřesňovat, jinak přestane platit a bude zastaralá. Náš duchovní rozvoj se zastaví. Abychom si ověřili přesnost naší mapy, musíme ji vystavit vnější kritice. To je schopnost sebereflexe.

Martin Šilar, únor 2015, Srub Dolení Paseky

Dosud žádné komentáře.

Zanechte komentář